დელეგაცია ევროპის რეგიონთა და თვითმმართველობათა კომიტეტის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში - CORLEAP

CoR-ის მიერ 2011 წელს დაარსებული, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების კონფერენცია (CORLEAP) არის ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების პოლიტიკური ფორუმი.

CORLEAP -ი ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას განიხილოს ქალაქებისა და რეგიონების წვლილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის განვითარებაში.
დელეგაციის ხელმძღვანელი: ზურაბ აბაშიძე

სახელი, გვარი ძირითადი/
სათადარიგო წევრი
ელ-ფოსტა თანამდებობა
ზურაბ
აბაშიძე
ძირითადი წევრი z.abashidze73@gmail.com თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე
ნინო
ლაცაბიძე
ძირითადი წევრი ninocityhall@gmail.com რუსთავის
მუნიციპალიტეტის მერი
სანდრო
სორდია
ძირითადი წევრი http://sandrosordia@gmail.com ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
წევრი
იოსებ
ხახალეიშვილი
სათადარიგო
წევრი
i.khakhaleishvili@kutaisi.gov.ge ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერი
მარიამ
ჩხიკვიშვილი
სათადარიგო
წევრი
marikachkhikvishvili@gmail.com ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრი
არჩილ 
ჩიქოვანი
სათადარიგო
წევრი
A.chikovani099@gmail.com ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერი

 

დელეგაციის მდივანი

 

სახელი, გვარი ელ-ფოსტა თანამდებობა
ტატიანა  ბოკუჩავა           tbokuchava@nala.ge                    
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 
ეროვნული ასოციაციის საერთაშორისო
ურთიერთობათა მდივანი