ევროსაბჭოს კონგრესის პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება