თამარ ტალიაშვილის, მიმართვა თემაზე: ევროპის საბჭოს როლი საქართველოს პროგრესსა და სუვერენიტეტის დაცვაში