დავით მელუა - მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი განვითარების დაგეგმვაში