ადამიანური რესურსების განვითარება (2006)

მიზანიმუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებების გაძლიერების გზით

დონორი: ევროპის საბჭო

სამიზნე ჯგუფი/არელიადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეული მოხელეები

განხორციელების ვადა2006

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?