გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაცია (კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში)

მიზანი: თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობისა და გენდერული მეინსტრიმინგის მექანიზმების გაძლიერება და აღნიშნულ საკითხებზე ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ადგილობრივ დონეზე.

დონორი: UN Women

სამიზნე მუნიციპალიტეტები: ქვეყნის 64-ვე მუნიციპალიტეტი

პროექტის პერიოდი:  2020-2023

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?