შშმ პირთა დამოუკიდებლად ცხოვრების ხელშეწყობა

მიზანი: შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის აღსრულებაში მუნიციპალიტეტების დახმარება და შშმ პირთა დამოუკიდებლად ცხოვრების მხრადაჭერა.

დონორი: USAID

სამიზნე მუნიციპალიტეტები: ლაგოდეხი, თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ოზურგეთი

პროექტის პერიოდი: 2021 წლის იანვარი - 2023 წლის მარტი

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?