ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში

მიზანი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული ადგილობრივი განვითარების ეროვნული ჯგუფის მხარდაჭერა, ადგილებზე კონკრეტული ინსტიტუციების განხორციელების გზები. 

დონორი: შვეიცარიის განვითარების სააგენტო.

სამიზნე მუნიციპალიტეტები: ფოთი, სენაკი.

პროექტის პერიოდი: 2022 წლის ივნისი - 2023 წლის მაისი. 

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?