ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემა დეცენტრალიზაციის პროცესის შესახებ (2006)

მიზანითვითმმართვველობის ორგანოთა ინფორმირება დეცენტრალიზიციის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

დონორიგერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდი

სამიზნე ჯგუფი/არელი:ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეული მოხელეები

განხორციელების ვადა2006

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?