ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება (2006)

მიზანიადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტრენინგების ეროვნული სისტემის  განვითარება

დონორიევროპის საბჭო/ნორვეგიის თვითმმართველობის ასოციაცია

სამიზნე ჯგუფი/არელიახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები, თვითმმართველობის არჩეული წევრები

განხორციელების ვადა2006

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?