ტრენინგის უნარ-ჩევევების გაძლიერება ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციაში (2008)

მიზანისაბაზისო ტრენინგის კურიკულუმების შედგენა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის. ასოციაციის როლის გაძლიერება მოხელეთა ტრენინგებში

დონორი: ევროპის საბჭო/ნორვეგიის თვითმმართველობის ასოციაცია

სამიზნე ჯგუფი/არელიადგილობრივი თვითმმართვველობის ეროვნული ასოციაცია

განხორციელების ვადა2007-2008

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?