თემთა მობილიზაცია მოწყვლად რეგიონებში (2012-2015)

მიზანი: რეგიონებში სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მიმდინარეობს ჰიდრო-ელექტრო სადგურების მშენებლობა და ამ პროცესებში ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა.

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი.

განხორციელების ვადა: 2012-2015 წლები

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?