მუნიციპალური განვითარების პროგრამა (2010-2011)

მიზანი: სოციალურ-ეკონომიკური დაგეგმარების პრაქტიკის დანერგვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: გურიის რეგიონი

განხორციელების ვადა: 2010-2011

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?