ინფრასტრუქტურული განვითარების და სოფლის კომუნალური სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი. (2010-2011)

მიზანი: ფისკალური ეფექტურობის მონიტორინგი ადგილობრივ დონეზე,სამოქალაქო ჯგუფებს შორის დისკუსიის წარმართვა და პროგრამების ეფექტურობის ზრდის ხელშეწყობა

დონორი: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2010-2011

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?