ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საქართველოში (2012-2013)

მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

დონორი: USAID

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი ქალაქები

განხორციელების ვადა: 2012-2013

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?