სოფლის განვითარება რაჭა-ლეჩხუმში (2010-2011)

მიზანი: რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა ბაზარზე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ხელმისაწვდომობის ზრდით

დონორი: შვეიცარიის განვითარების სააგენტო/ქეა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი

განხორციელების ვადა: 2010-2011

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?