თანამშრომლობის წახალისება მიგრანტებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის (2009-2010)

მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხარდაჭერა მიგრაციისა და განვითარების პროცესების  დასაკავშირებლად

დონორი: ევროპის კავშირი/გაეროს განვითარების პროგრამა

სამიზნე ჯგუფი/არეალი:  ქ. ქუთაისი, ტყიბულის, ზესტაფონის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2009-2010

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?