ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (2009)

მიზანი: საქართველოს მუნიციპალიტეტებზე ეკონომიკური კრიზისის გავლენის კვლევა

დონორი: ევროპის საბჭო/ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა: 2009

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?