საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების უნარ-ჩვევების განვითარება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (2008-2009)

მიზანი: საგანგებოს სიტუაციებზე რეაგირების უნარ-ჩვევების განვითარება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ჯგუფი/არეალი: სენაკის, ონის, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტები

განხორციელების ვადა: 2008-2009

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?