ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის გაძლიერება (2005)

მიზანი: ასოციაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მუნიციპალიტეტების აქტიური მონაწილეობის განვითარება

დონორი: აშშ-ს განვითარების სააგენტო/ურბანული ინსტიტუტი

განხორციელების ვადა: 2005

MONDAY TO SATURDAY
9:00 AM to 7:00 PM
SUNDAY
We Take Some Rest
+ (20) 800-123456
Ask Questions or Need a Free Estimate?