,,ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ’’ ევროპულ ქარტიაზე ხელის მოწერა

2019-09-25 13:13:01